publicerad: 2021  
osolidarisk osolidariskt osolidariska
o|­sol·id·ar·isk
adjektiv
o`solidarisk
som inte tar hän­syn till med­människorna (och ställer upp med hjälp) särsk. människor i den egna gruppen
osolidarisk (mot någon)
hon var osolidarisk mot familjen
äv. om handling eller dylikt
en ny och osolidarisk löne­politik
belagt sedan 1910