publicerad: 2021  
ostracism ostracismen
ostrac·ism·en
substantiv
ostracis´m
landsförvisning av (politiskt) miss­haglig person efter beslut genom folk­omröstning; tillämpat i bl.a. det antika Grek­land
ostracism (av någon)
historieskrivaren Thukydides drabbades av ostracism 443 f.Kr.
belagt sedan 1734; av grek. ostrakismos´ med samma betydelse, till os´trakon 'mussel­skal; lerskärva (att skriva på, t.ex. namn)'; jfr ur­sprung till ostron