publicerad: 2021  
ostraffad ostraffat ostraffade
o|­straff·ad
adjektiv
o`straffad
som aldrig straffats enligt lagen
ostraffad (av någon)
den miss­tänkte var en tidigare ostraffad man i 35-års­åldern
äv. försvagat, ofta i negerade samman­hang som klarat sig utan oangenäm på­följd trots mindre lämpligt beteende
det finns regler som man inte kan bryta ostraffat emot (adverbial); henne driver man inte ostraffat med (adverbial)
belagt sedan 1507 (brev från Svante Nilsson Sture (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska ostraffadher