publicerad: 2021  
otack ingen böjning
o|­tack
substantiv
o`tack
det att man inte får något tack för en väl­gärning eller dylikt
otack (för något/sats)
otack (för något)
otack (för sats)
hans upp­offrande arbete lönades med otack
otack är världens lön man får ofta inte ens ett tack (eller någon belöning) när man hjälper andratrots att hon fick restaurangen att gå med vinst blev hon upp­sagd – otack är världens lön
belagt sedan 1502 (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska othak