publicerad: 2021  
otakt ingen böjning, utrum
o|­takt
substantiv
o`takt
takt som inte stämmer med annan (an­given) takt
(i) otakt (med någon/något)
(i) otakt (med någon)
(i) otakt (med något)
han sjöng så känslo­samt att han kom i otakt med orkestern
spec. i fråga om steg och dylikt
dansa i otakt; han ökade steglängden för att de inte skulle gå i otakt
äv. bildligt i ut­tryck för att inte hänga med i nya trender och tendenser
partiet är i otakt med tiden
belagt sedan 1843