publicerad: 2021  
ovillig ovilligt ovilliga
o|­vill·ig
adjektiv
o`villig
som ogärna ut­för viss handling särsk. så­dan som önskas av någon annan
ovillig (till något/att+verb)
ovillig (till något)
ovillig (till att+verb)
ovillig (att+verb)
han försökte upp­muntra sina trötta och ovilliga med­arbetare; hon var ovillig att delta i sam­talet
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska oviliogher