publicerad: 2021  
oviss ovisst ovissa
o|­viss
adjektiv
o`viss
1 vars ut­veckling man är osäker på om (abstrakt) före­teelse
före­taget går en oviss fram­tid till mötes; ut­gången var oviss in i det sista; det är ovisst om NN kan komma
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska ovis
2 som känner sig tveksam om lämpligt handlings­sätt eller dylikt
oviss (om något/sats)
oviss (om något)
oviss (om sats)
han var oviss om huru­vida han skulle svara eller ej
äv. som saknar (till­räcklig) kunskap om något
han var oviss om mot­ståndarens planer
äv. om handling eller dylikt
en oviss väntan
belagt sedan 1417 öppet brev utfärdat av Kristina Röriksdotter med gåvor till Vadstena kloster (Svenskt Diplomatarium)