publicerad: 2021  
palindrom palindromen palindromer
palin·drom·en
substantiv
[-drå´m]
(följd av) ord som får samma lydelse oberoende av om man läser fram- eller bak­länges
palindromer som "amma" och "ni talar bra latin"
äv. (ordgåta som inne­fattar) ett ord eller en ord­följd som ger mening även när man läser bak­länges
paret Paris/sirap har an­vänts i många palindromer
belagt sedan 1837; till grek. palin´dromos 'tillbakalöpande'