publicerad: 2021  
1palliativ palliativt palliativa
palli·at·iv
adjektiv
[-i´v] el. [pal´-]
som en­bart in­riktas på att lindra symptomen på en sjukdom
MOTSATS 1radikal 1
palliativ vård i livets slut­skede; de gav patienten palliativ behandling, bl.a. smärt­stillande medel
belagt sedan 1755; till lat. pallia´tus 'täckt (med mantel)'
2palliativ palliativet, plural palliativ, bestämd plural palliativen
palli·at·iv·et
substantiv
[-i´v]
palliativt medel
han fick ett palliativ mot hostan
äv. något ut­vidgat till­fällig hjälp eller lindring
belagt sedan 1761