publicerad: 2021  
pandemi pandemin pandemier
pan·demi·er
substantiv
pandemi´
epidemi som sprider sig över mycket stora om­råden
coronapandemi
far­hågorna för att fågel­influensan skulle ut­veckla sig till en pandemi
belagt sedan 1834; till pan- och grek. de´mos 'folk'