publicerad: 2021  
panoramakamera panoramakameran panoramakameror
pan·orama|­kamer·an
substantiv
panora`makamera
specialkonstruerad kamera som tar bilder som täcker en stor del av syn­fältet i sid­led
belagt sedan 1932