publicerad: 2021  
1par paret, plural par, bestämd plural paren
par·et
substantiv
1 enhet av två lik­artade eller sam­höriga före­teelser spec. om klädes­plagg för händer el. fötter (el. ben)
ett par (några)
ett par skor; ett par vantar; strumporna kostar 20 kronor paret
spec. äv. om två personer som hör ihop (genom att vara gifta el. på annat sätt); äv. om djur
parförhållande; parmiddag; parterapi; brudpar; föräldrapar; kungapar; kärlekspar
ett ungt lyckligt par; sam­könade par; ett äkta par; några dansande par; de träffades på en skol­dans och blev snart ett par
äv. om två personer över huvud taget
arbetspar; brödrapar; rotepar; syskonpar
äv. all­männare
hjulpar; vingpar
han har ridit samma häst i åtta år och de ut­gör ett väl samman­svetsat par
äv. med ton­vikt på egenskapen att passa ihop
omaka par; kusinerna går bra i par
äv. om något som eg. är ett enda före­mål
ett par byxor; ett par glas­ögon
par om par två och tvåmålningen före­ställde djur som par om par tågade mot arken
sista paret ut en tafatt­lek med parvis springande del­tagare som jagas av en tredje del­tagaresista paret ut är en lek som är känd sedan 1700-talet
som går i ett par skor se sko
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska par; ur lat. pa´r 'make; like; par'; jfr ur­sprung till komparera, pari, paritet, pär
2 i ut­trycketett par an­tal av några få vanligen två el. tre
ett par (några) ett par (av några)
ett par dagar; ett par hundra del­tagare; biljetterna kostar upp­emot ett par tusen kronor; ett par av barnen var sjuka
ett par tre två eller treel. något fler: för­utom svenska behärskar hon ett par tre andra språk
belagt sedan 1511 brev från Erik Kuse till Svante Nilsson om hot om upplopp i sörmländska Rekarne (Styffe)
2par ingen böjning
substantiv
an­tal slag som en skicklig golfspelare an­tas behöva för att slå bollen i ett hål och som an­ges med 2, 3, 4, 5 el. 6
par-4-hål; parputt
par för ett hål; NN klarade hålet på ett slag under par
belagt sedan 1953; av engelska par med samma betydelse; av lat. pa´r 'lik(a)'