publicerad: 2021  
paradoxal paradoxalt paradoxala
para·dox·al
adjektiv
paradoxa´l
skenbart orimlig men än­då (djupare sett) sann
Pyrrhus paradoxala yttrande "En så­dan seger till och jag är förlorad"
äv. om förhållanden i verkliga livet (skenbart) motsägelse­full, mycket oväntad
det paradoxala in­träffade att högern och kommunisterna till­sammans röstade ner socialisternas förslag
belagt sedan ca 1845