publicerad: 2021  
paradnummer paradnumret, plural parad­nummer, bestämd plural paradnumren
par·ad|­numr·et
substantiv
para`dnummer
främsta och mest an­slående nummer eller prestation som en viss artist eller dylikt kan ut­föra
(någons) paradnummer
han sparade sitt parad­nummer, O sole mio, till sist; NN:s parad­nummer, en dribbling som ingen kom under­fund med
äv. något ut­vidgat
tysk­lärarens pedagogiska parad­nummer
belagt sedan 1895