publicerad: 2021  
parallellogram parallellogrammen el. parallellogrammet, plural parallellogram el. parallellogrammer
parall·ello·gramm·en
substantiv
parallellogram´
fyr­hörning med parvis parallella sidor
en rektangel är en parallellogram
belagt sedan 1690; av grek. parallelog´rammon med samma betydelse; till 1parallell!! och -gram