publicerad: 2021  
koppling kopplingen kopplingar
koppl·ing·en
substantiv
[kåp`-]
1 förbindelse som över­för rörelse mellan maskin­element
axelkoppling; friktionskoppling; kugghjulskoppling
fast koppling; rörlig koppling; hydraulisk koppling
ofta med tanke på de delar som är (synliga och) manövrerbara i en bil
trampa ner kopplingen; slira på kopplingen
belagt sedan 1833
2 det att koppla(s)
koppling (av något)
en koppling (till någon/något)
en koppling (till någon)
en koppling (till något)
automatisk koppling; koppling av hund under fåglarnas häcknings­tid; kopplingen av rören tog lång tid
äv. det att vara kopplad
parallellkoppling; seriekoppling
vid konditionsträning bildas fler kopplingar i hjärnan
äv. bildligt sam­band, relation
terrorkoppling
en stark koppling; en naturlig koppling; de miss­tänkta har koppling till kriminella nät­verk; kopplingen mellan alkohol­konsumtion och vålds­brott
belagt sedan 1764