publicerad: 2021  
parant neutrum parant, bestämd form och plural paranta
par·ant
adjektiv
[-aŋ´t] el. [-an´t]
som har ett elegant och väl­vårdat yttre särsk. om kvinna
ett par paranta flyg­värdinnor
äv. om klädsel och dylikt
en parant aftonklänning
belagt sedan 1828; av franska parant med samma betydelse, presens particip till parer 'pryda, smycka'; jfr ur­sprung till parad, parat