publicerad: 2021  
paraply paraplyet äv. paraplyn, plural paraplyer äv. paraplyn
para·ply·et
substantiv
paraply´
hop­fällbar tyg­skärm med skaft, av­sedd att bäras i handen som skydd mot regn
paraplyspröt; paraplyställ
spänna upp paraplyet; fälla ihop paraplyet
i sammansättn. äv. bildligt om något skyddande el. över­gripande
universitets­ledningen ville samla alla språk­institutioner under ett paraply
belagt sedan 1748; av franska parapluie med samma betydelse, till parer 'skydda' och pluie 'regn'; jfr ur­sprung till parasoll, parera