publicerad: 2021  
parasit parasiten parasiter
para·sit·en
substantiv
parasi´t
organism som lever i eller på en annan organism och får sin föda från den
parasitdjur; parasitväxt; halvparasit; tarmparasit
många svampar är parasiter; inälvs­maskar och andra parasiter
äv. bildligt person (eller grupp) som tillgodogör sig frukten av andras arbete och själv inte ut­rättar något nyttigt
landets adel an­klagades för att vara en klass av parasiter; en hjärt­lös person som an­såg de ut­slagna vara parasiter på sam­hället
belagt sedan 1702 (om person); 1776 (om djur eller växt); av grek. paras´itos med samma betydelse, till para´ 'bred­vid' och si´tos 'föda'