publicerad: 2021  
parbladig par­bladigt par­bladiga
par|­blad·ig
adjektiv
pa`rbladig
vars småblad sitter parvis mitt emot var­andra på blad­skaftet om samman­satt blad
askens blad är par­bladiga med udd­blad
belagt sedan 1773