publicerad: 2021  
parlamentarisk parlamentariskt parlamentariska
parla·ment·ar·isk
adjektiv
parlamenta´risk
som har att göra med parlamentarism
en parlamentarisk ut­redning; en svag regering som saknade parlamentarisk majoritet
spec. som bygger på före­komsten av parlament
parlamentarisk demokrati; vårt parlamentariska politiska system
belagt sedan 1802