publicerad: 2021  
parlamentarism parlamentarismen
parla·ment·ar·ism·en
substantiv
parlamentaris´m
stats­skick där en vald folk­representation har ett av­görande in­flytande på regeringsmakten så att regeringen i princip måste ha majoritet i folk­representationen för att kunna fungera väl
parlamentarismen an­ses ha upp­kommit i Eng­land; parlamentarismen – det all­mänt ut­bredda politiska systemet i Europa
belagt sedan 1853