publicerad: 2021  
passande ingen böjning
pass·ande
adjektiv
pass`ande
som har lämpliga egenskaper i visst samman­hang
passande (för någon)
söka efter en passande bo­stad
äv. lämplig(t) med hän­syn till någon (moralisk) norm
det var inte passande att komma i rött till begravningen
belagt sedan 1781