publicerad: 2021  
passgångare pass­gångaren, plural pass­gångare, bestämd plural passgångarna
pass|­gång·ar·en
substantiv
pass`gångare
fyrfota­djur som (normalt) förflyttar sig genom pass­gång
ibland äv. om person som vid gång (sär­skilt marsch) för fram samma sidas arm och ben sam­tidigt skämtsamt
belagt sedan 1640