publicerad: 2021  
passion passionen passioner
pass·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 stark lidelse som helt styr veder­börandes handlande; om intellektuellt intresse, kärlek etc.
(någons) passion (för någon/något/att+verb)
(någons) passion (för någon)
(någons) passion (för något)
(någons) passion (för att+verb)
hans passion för alla slags hasard­spel; hennes stora passion är dans
äv. om före­målet för så­dan lidelse
hon var hans livs passion
belagt sedan 1692; av franska passion med samma betydelse; av lat. pass´io 'lidande', till pat´i 'lida'; jfr ur­sprung till lidelse, patient
2 nästan en­bart i sammansättn. Jesu lidande och död på korset
passionsandakt; passionsbetraktelse; passionsspel
äv. om musikalisk fram­ställning av detta
Matteuspassionen
belagt sedan 1582