publicerad: 2021  
patentmedicin patent­medicinen patent­mediciner
pat·ent|­med·ic·in·en
substantiv
paten`tmedicin
metod eller medel som speciellt lämpar sig för något ända­mål el. för flera olik­artade ända­mål; ibland med bi­betydelse av slentrian eller dylikt
en patentmedicin (för någon/något) (mot något)
en patentmedicin (för någon) (mot något)
en patentmedicin (för något) (mot något)
partiets patent­medicin mot arbets­lösheten var arbetsmarknads­åtgärder
ur­sprungligen om läke­medel som fram­ställdes utan­för apoteken och vars samman­sättning ofta var hemlig
belagt sedan 1883; jfr engelska patent medicine med samma betydelse