publicerad: 2021  
patent patentet, plural patent, bestämd plural patenten
pat·ent·et
substantiv
paten´t
erkänd ensam­rätt att ut­nyttja en upp­finning i Sverige beviljad av Patent- och registreringsverket
patentansökning; patentskyddad
(ta) patent (något)
söka patent; hon skyndade sig att ta patent på upp­finningen
äv. ut­vidgat ensamrätt
inget parti kan ha patent på yttrande­friheten
äv. bildligt specialitet
snabba bilar var hans patent
belagt sedan 1822; via tyska av franska patente med samma betydelse, till lettre patente 'öppet brev; officiell skrivelse'; till lat. pate´re 'vara öppen'; jfr ur­sprung till famn