publicerad: 2021  
pekuniär pekuniärt pekuniära
pekuni·är
adjektiv
pekuniä´r
som har att göra med pengar
pekuniära resurser; pekuniära bekymmer
belagt sedan 1821; till lat. pecu´nia 'pengar; förmögenhet', till pec´us 'boskap'; besläktat med , pekoral