publicerad: 2021  
pentatonik pentatoniken
penta·ton·ik·en
substantiv
pentatoni´k
typ av musik som känne­tecknas av att varje oktav om­fattar bara fem toner särsk. före­kommande i utom­europeiska kulturer
belagt sedan 1924; till penta- och 1ton!!