publicerad: 2021  
pentameter pentametern pentametrar
penta·metr·ar
substantiv
penta`meter
ett vers­mått som liknar hexameter men där tredje och sjätte vers­foten på varje versrad är en­staviga och som huvud­sakligen före­kommer i par med äkta hexameter
belagt sedan 1745; till penta- och 2meter!!