publicerad: 2021  
permakultur perma­kulturen
substantiv
per`makultur
ett lång­siktigt planerings- och design­koncept för hållbar (träd­gårds)odling med naturen och dess mång­fald som före­bild
SE odling
grund­läggande in­om perma­kulturen är ett kretslopps- och ansvars­tänkande
belagt sedan 1981