publicerad: 2021  
personkemi person­kemin
pers·on|­kemin
substantiv
perso`nkemi
obestämda psykologiska faktorer som bestämmer hur (vissa) människor trivs med var­andra
personkemin (mellan några) personkemin (med någon)
bra person­kemi; dålig person­kemi; en väl fungerande person­kemi mellan med­lemmarna i arbetslaget
belagt sedan 1984