publicerad: 2021  
personkult person­kulten person­kulter
pers·on|­kult·en
substantiv
perso`nkult
hejd­löst förhärligande av viss (mäktig) person särsk. i fascistiska och kommunistiska diktaturer
under person­kultens dagar fanns diktatorns bild i jätte­format på alla offentliga platser
belagt sedan 1932