publicerad: 2021  
pill pillet
pill·et
substantiv
var­dagligt knepigt arbete som kräver finger­färdighet och tåla­mod
pill (med något/att+verb)
pill (med något)
pill (med att+verb)
belagt sedan 1862; till pilla