publicerad: 2021  
1pix plural pix, neutrum
substantiv
var­dagligt; något ålderdomligt (en)krona el. ev. annat mynt
kan du låna mig tio pix?
belagt sedan 1953; trol. till pix, variant till pax
2pix
interjektion
nix pix se nix
belagt sedan 1923