publicerad: 2021  
plantera planterade planterat
verb
plante´ra
ibland med partikel, sär­skiltin, ut sätta plantor av (viss växt) i jorden
JFR 5
någon planterar (in/ut) något (någonstans)
någon planterar (in) något (någonstans)
någon planterar (ut) något (någonstans)
plantera blommor; plantera äppel­träd; plantera ut lökarna i träd­gården
äv. med konstruktions­växling
plantera sluttningen full med björkar
äv. bildligt, spec. var­dagligt placera
de planterade landets flagga på bergs­toppen; han planterade sin höger­slägga i mot­ståndarens an­sikte
spec. äv. ofta med partikelnin få att leva i ny miljö
någon planterar (in/ut) djur (någonstans)
någon planterar (in) djur (någonstans)
någon planterar (ut) djur (någonstans)
plantera in lax i sjön; plantera ut öring
spec. äv. om att placera ut något för att vinna någon för­del, bl.a. i kriminologiska samman­hang något var­dagligt
den åtalade hävdade att polisen hade planterat bevisen
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska plantera; till 1planta!!
planteraplanterande, plantering