publicerad: 2021  
plattfotad plattfotat plattfotade
platt|­fot·ad
adjektiv
platt`fotad
som lider av platt­fot
någon gång bildligt föga rörlig eller mot­taglig för nya impulser
jätten in­om bokhandels­kedjornas värld ter sig platt­fotad i jäm­förelse med den kvick­benta konkurrenten
belagt sedan 1757