publicerad: 2021  
plumsa plumsade plumsat
verb
plum`sa
ibland med partikel, sär­skiltfram, ner falla tungt i vatten (el. annan vätska)
plumsa (fram/ner) (i något)
plumsa (fram) (i något)
plumsa (ner) (i något)
hon tappade balansen och plumsade (ner) i sjön
äv. något ut­vidgat
plumsa ner i gyttjan; plumsa fram genom snön
belagt sedan 1772; av ljud­härmande urspr.
plumsaplumsande, plums