publicerad: 2021  
poliskund polis­kunden polis­kunder
pol·is|­kund·en
substantiv
poli`skund
person som vid åt­skilliga till­fällen varit i delo med polisen
ägaren av spel­hålan var en känd polis­kund
belagt sedan 1889