publicerad: 2021  
kommissarie kommissarien kommissarier
kom·miss·ari·en
substantiv
[-a`r-] el. [-a´r-]
1 (titel för) viss tjänste­man med ledande eller över­vakande upp­drag särsk. in­om polis­väsendet
äv. om person i ansvars­full ställning in­om andra om­råden
utställningskommissarie
FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter
belagt sedan 1562; av medeltidslat. commissa´rius 'om­bud', till lat. committ´ere 'an­förtro'; jfr ur­sprung till kommitté
2 historiskt regeringsmedlem i Sovjetunionen under åren närmast efter revolutionen
belagt sedan 1918; jfr ur­sprung till folkkommissarie