publicerad: 2021  
pollett polletten polletter
poll·ett·en
substantiv
pollett´
mynt­liknande märke eller bricka som gäller som betalning eller kvitto i något speciellt samman­hang
duschpollett; solariepollett; tvättpollett
det går att betala med mynt eller polletter i automaten
ofta bildligt i ut­tryck för att plötsligt komma till in­sikt
de snuddade vid problemets lösning, men först en vecka senare trillade polletten ner
belagt sedan 1855; ev. via tyska av fornfranska bullette 'sigillavtryck; in­tyg'