publicerad: 2021  
polycentrism polycentrismen
poly·centr·ism·en
substantiv
polycentris´m
före­komst av flera (makt)centra särsk. i politiska samman­hang
efter Kinas brytning med Sovjet började man tala om polycentrismen in­om världskommunismen
belagt sedan 1956; till poly- och centrum