publicerad: 2021  
polyamori polyamorin
poly·amorin
substantiv
polyamori´
en livs­stil som inne­bär att man (ofta) har flera kärleks­förbindelser sam­tidigt
belagt sedan 2004; till poly- och lat. ama´re 'älska'; jfr engelska polyamory med samma betydelse