publicerad: 2021  
polyhistor polyhistorn polyhistorer
substantiv
[-his`-] el. [-his´-]
person som har stora kunskaper i många skilda ämnen
en gammal över­liggare från Lund som sades vara den siste polyhistorn
belagt sedan 1718; till poly- och grek. his´tor 'lärd'; jfr ur­sprung till historia