publicerad: 2021  
polygraf polygrafen polygrafer
poly·graf·en
substantiv
polygra´f
1 mindre brukligt samling upp­satser eller av­handlingar i skilda ämnen
belagt sedan 1757; till poly- och -graf
2 apparat som genom mätning av kropps­reaktioner an­ses kunna på­visa lögn mest anv. i USA
belagt sedan 1871