publicerad: 2021  
pontifikat pontifikatet, plural pontifikat, bestämd plural pontifikaten
ponti·fik·at·et
substantiv
pontifika´t
påvevärdighet
(under) pontifikatet
äv. en påves ämbetstid
belagt sedan 1824; till lat. pon´tifex 'överste­präst', till po´ns 'bro' och fac´ere 'göra'; jfr ur­sprung till ponton