publicerad: 2021  
portvakt port­vakten port­vakter
port|­vakt·en
substantiv
port`vakt
mest historiskt i Sverige fastighets­skötare som bor i an­slutning till husets huvud­ingång och har viss kontroll över de in- och utpasserande
belagt sedan 1804