publicerad: 2021  
1loge logen logar
log·en
substantiv
lo`ge
(ut­rymme i) lant­bruks­byggnad för förvaring av hö och säd
dans på logen; de fick sova över på logen
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska loe; av okänt urspr.; ev. besläktat med lave
2loge logen loger
substantiv
[lå´∫]
1 omklädnings­rum för skåde­spelare i teaterbyggnad eller dylikt
hon satt i logen och sminkade av
äv. om liten av­delning med åskådar­platser (ofta längs sido­vägg) i teatersalong
äv. något ut­vidgat (i sammansättn.)
portvaktsloge
belagt sedan 1841; av franska loge '(löv)hydda, koja; loge'; av germ. urspr.; jfr ur­sprung till loggia
2 lokal­avdelning av ordens­sällskap
frimurarloge; nykterhetsloge
äv. om mot­svarande lokal
han är på logen i kväll
belagt sedan ca 1785