publicerad: 2021  
pose posen poser
substantiv
[på´s]
uttrycks­full men konstlad kropps­ställning som in­tas t.ex. av estetiska skäl
modellen in­tog en nästan klassisk pose; en stramt militär pose
äv. bildligt attityd som någon in­tar en­bart för effektens skull
hans politiska radikalism var bara en pose
belagt sedan 1872; av franska pose med samma betydelse, till poser 'ställa ned; placera; posera'; av lat. pausa´re '(att) vila'; jfr ur­sprung till paus