publicerad: 2021  
positionera positionerade positionerat
verb
[-∫one´ra]
i fack­språk placera på viss (bestämd) plats med tanke på önskad funktion, verkan eller dylikt
positionera något
den nya produkten är rätt positionerad på marknaden
belagt sedan 1974
positionerapositionerande, positionering